SPORTFEDERATIE   E P E


De Sportfederatie
Eelde
Paterswolde
Eelderwolde


behartigt de gezamenlijke belangen van de aangesloten verenigingen en van de sport in het algemeen in de voormalige gemeente Eelde.

badminton basketbal
leejoo_jump.gif - 27kb

Bestuur Federatie

Piet Arends, tel 309 2180, voorzitter
Niek Hooyman, tel 050 309 2404, vice voorzitter
Geert Wierenga, tel 050 309 1462, secretaris/penningmeester
Wiecher Hulsebos, tel 0592 754102, lid

Secretariaat: Groningerweg 5, 9765TA Paterswolde
email:info@sportfederatie-epe.nl