trampoline


INFORMATIE TRAMPOLINE

Heeft uw kind interesse in trampolinespringen? Dan is hij/zij van harte welkom om mee te doen! Na twee proeflessen kan hij/zij beslissen om lid te worden. Het inschrijvingsformulier kan op de training worden ingeleverd bij de trainer.

Voordat besloten wordt om lid te worden is het verstandig om de volgende informatie goed door te lezen.

 • Voor trampolinespringen geldt dat het jaar loopt van september tot juni. Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen kan dit (schriftelijk) uiterlijk tot 1 juni. Tussentijds kan er niet worden opgezegd tenzij hiervoor geldige redenen zijn. Dit kan schriftelijk aangevraagd worden bij het bestuur.

 • Er zijn trainingsuren op de dinsdag.
  16:00 - 17:15 - recreanten
  17:15 - 18:15 - mix wedstrijdspringers en recreanten
  18:15 - 19:30 - wedstrijdspringers

  Afhankelijk van de bezetting van de groepen en in overleg met de trainer wordt gekeken in welke groep je het beste past. De trainingen vinden plaats in Sporthal De Marsch te Paterswolde in 1/3e van de gele zaal. Als je de sporthal binnenloopt, ga je helemaal de gang door en neem je de laatste deur aan je rechter zijde.

 • Wil je lid worden dan kost het lidmaatschap:
  € 185,- voor de junioren per jaar (één uur per week). Voor elk extra uur rekenen we € 100,-.
  € 205,- voor de senioren per jaar (één uur per week). Voor elk extra uur rekenen we € 100,-. Je bent senior vanaf 18 jaar.
  Wil je twee uur springen per week? Neem dan contact op met het bestuur.
  Wedstrijdspringers springen altijd 2 uur per week!

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het mailadres van de vereniging:

  Rek. nr. SNS bank: NL 95 SNSB 091 48 41 920
  Aanmeldingsformulier: download